Certified Korean Surgery Consultant 2022

เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีผ่านการรับรอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี ที่ผ่านการเรียนและสอบคัดเลือกอย่างเข้มข้นจาก Oppa Me Thailand ซึ่งแบ่งออกเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาศัลยกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ ศัลยกรรมโครงหน้า ศัลยกรรมขากรรไกร ศัลยกรรมตา ศัลยกรรมจมูก ศัลยกรรมเสริมหน้าอก ศัลยกรรมยกกระชับ ศัลยกรรมดูดไขมัน ปลูกผม ดูแลผิวพรรณ และอื่นๆ โดยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคัดสรรศัลยกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆให้เหมาะสมกับเคสลูกค้า พร้อมวางแผนด้านค่าใช้จ่ายให้สามารถทำศัลยกรรมที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด พร้อมการรับประกันนาน 1 ปี

Certified Korean Surgery Consultant

ค้นหาที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี

ที่ปรึกษาในเครือ Oppa Me ผ่านการรับรองมาตรฐานจากโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้และผ่านการอบรมหลักสูตร Hospital Coordinator รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงสารธารณะสุข ประเทศเกาหลีใต้
become an author image