คุณหมอผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล Note

681

แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล Note

โรงพยาบาล Note รวมสุดยอดฝีมือของผู้เชี่ยวชาญความงามในด้านต่าง ๆ จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

 

หมอ Kwon Soon-geun

ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงาม

“เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจด้วยเทคโนโลยีที่พิถีพิถันและซับซ้อน เพื่อความงามที่สมบูรณ์แบบอย่างเป็นธรรมชาติ”

 

ประวัติโดยย่อ

 • ปัจจุบัน ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง Note
 • ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมไอดี (ศูนย์ศัลยกรรมทรวงอก)
 • ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรม Regen (หัวหน้าศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทรวงอก)
 • ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมตกแต่งวอนจิน (เฉพาะทางศัลยกรรมแก้ไขหน้าอก)
 • จบปริญญาโทที่ Kyung Hee University College of Medicine, Graduate School of Plastic Surgery
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แผนกศัลยกรรมตกแต่งที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคยองฮี
 • สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมวิจัยศัลยกรรมตกแต่งเต้านม สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกประจำสมาคมวิจัยศัลยกรรมตกแต่งไขมัน สมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งนานาชาติ
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกวิชาการสมาคมวิจัยศัลยกรรมตกแต่งเต้านม

 

หมอ Kim Jae-gon

ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง

“เราพิจารณาความปลอดภัยของคนไข้เป็นอันดับแรกด้วยการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนกว่าใคร”

 

ประวัติโดยย่อ

 • ปัจจุบัน ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง Note
 • ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมบาโนบากิ
 • จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • ฝึกงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล, บัณฑิตวิทยาลัยศัลยกรรมตกแต่ง, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลีใต้
 • กรรมการบริหารคนที่ 15 สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกของคณะกรรมการในอนาคตภายใต้คณะกรรมการวางแผนของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งเกาหลี

หมอ Hak-Young Kim

ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง

“เราวางแผนและดำเนินการด้วยความแม่นยำ เพื่อทำให้คุณพึงพอใจ”

 

ประวัติโดยย่อ

 • ปัจจุบัน ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง Note
 • ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมบาโนบากิ
 • แผนกศัลยกรรมตกแต่ง Jincheon St. Mary’s Hospital
 • จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • ฝึกงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมศัลยกรรมกะโหลกศีรษะแห่งเกาหลีใต้

หมอยูจีฮัน

ศัลยแพทย์พลาสติก

“เราค้นคว้าและคิดอย่างถี่ถ้วนเพื่อการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบ”

ประวัติโดยย่อ

 • ปัจจุบัน ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง Note
 • ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรม Regen
 • จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • ฝึกงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมศัลยกรรมกะโหลกศีรษะแห่งเกาหลีใต้

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งซอยูนจาง

“เราสร้างสรรค์ความงามที่มีสุขภาพดีและเป็นธรรมชาติผ่านการเอาใจใส่อย่างลึกซึ้งต่อผู้ป่วยของเรา”

ประวัติโดยย่อ

 • ผู้อำนวยการปัจจุบันของ Note Plastic Surgery
 • ผู้อำนวยการนานาศัลยกรรมตกแต่ง
 • จบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกาหลีใต้
 • ศาสตราจารย์คลินิก ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเกาหลีใต้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเกาหลีใต้
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเกาหลีใต้
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมศัลยกรรมกะโหลกศีรษะแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกเต็มรูปแบบของ IPRS (International Society of Plastic Surgeons)

หมอปาร์ค อึน ซัง

แพทย์ผิวหนัง

“เราจะรับผิดชอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้”

ประวัติโดยย่อ

 • ผู้อำนวยการปัจจุบันของ Note Dermatology
 • ผู้อำนวยการ Hills Dermatology
 • ผู้อำนวยการแผนกผิวหนังชั้นนำ
 • ผู้อำนวยการ Wells Dermatology
 • ผู้อำนวยการศูนย์ปลูกผมถาวร
 • จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมและการรักษาของ Singapore National Skin Center
 • สมาชิกสามัญของสมาคมโรคผิวหนังแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมโรคผิวหนังแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสามัญของสมาคมโรคผิวหนังและความงามแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสามัญของ American Academy of Dermatology
 • สมาชิกเต็มรูปแบบของ American Society of Laser Medicine

 

หมอ Joo Chang

วิสัญญีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาแก้ปวด

“เรามุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนจบการผ่าตัด ตลอดจนถึงการพักฟื้นตัว”

ประวัติโดยย่อ

 • ผู้อำนวยการปัจจุบันของ Note Plastic Surgery
 • จบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติคยองซัง
 • มหาวิทยาลัยคาธอลิก Yeouido St. Mary’s Hospital Specialist training
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยคาธอลิก
 • สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมวิสัญญีวิทยาแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกของสมาคมยาแก้ปวดแห่งเกาหลีใต้

 

คิมฮีซุก

วิสัญญีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาแก้ปวด

“เราจะไม่ละเลยแม้แต่นิดเดียวเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของเรา”

ประวัติโดยย่อ

 • ผู้อำนวยการปัจจุบันของ Note Plastic Surgery
 • ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมตกแต่งวอนจิน
 • จบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกาหลีใต้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยาและยาแก้ปวด โรงพยาบาลซัมซุง โซล
 • ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและยาแก้ปวด โรงพยาบาลซัมซุง โซล
 • สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมวิสัญญีวิทยาแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมยาแก้ปวดแห่งเกาหลีใต้

เเหล่งอ้างอิง: www.noteprs.com

Idol Korean Surgery
WRITEN BY

Idol Korean Surgery

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Oppa Me Global

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *