การผ่าตัดขากรรไกร เหมาะกับใคร?

547
  • การผ่าตัดขากรรไกร เป็นวิธีการรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า แก้ไขปัญหาการสบฟันผิดปกติ ที่ส่งผลต่อการรักประทานอาหาร การเคี้ยว และการพูดที่ลำบาก รวมถึงทำให้ใบหน้าสมส่วน และสวยงามมากขึ้น
  • การผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขตำแหน่งของขากรรไกร
    ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเรื่องของการสบฟัน คางยื่น หน้าเบี้ยว คางเบี้ยว ฟันล่างยื่นคร่อมฟันบน หรือ ฟันบนคร่อมฟันล่าง เป็นและปัญหาเรื่องการใช้งาน ทั้งการออกเสียง การขบกัดและการบดเคี้ยวอาหาร
  • วัตถุประสงค์หลักของการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน คือ การปรับปรุงการบดเคี้ยว แต่ด้วยผลของการมีรูปลักษณ์ใบหน้าที่ดีขึ้น มีคนไข้จำนวนมากสามารถปรับปรุงบุคลิกภาพและการพูดเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาการแบบใดที่ควรเข้ารับการรักษาผ่าตัดขากรรไกร

▪ ขากรรไกรที่ผิดปกติทำให้ใบหน้าบิดเบี้ยวอย่างรุนแรง
▪ มีขนาดของขากรรไกรบนหรือล่าง หรือ ทั้ง 2 ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมทำให้การสบฟันผิดปกติ
▪ ปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติอย่างรุนแรง ทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังภายในช่องปาก
▪ คนที่ไม่สามารถใช้วิธีการจัดฟันแบบธรรมดาในการแก้ปัญหาภายในช่องปากได้
▪ ขากรรไกรบนยื่นออกมามาก จนไม่สามารถหุบริมฝีปากลงมาได้
▪ มีลักษณะคางยื่นมาก เนื่องจากขากรรไกรล่างยาวกว่าปกติ
▪ รูปหน้าบิดเบี้ยวผิดรูป ซึ่งเกิดขึ้นจากลักษณะของขากรรไกรที่ผิดปกติ
▪ มีลักษณะคางหดสั้นมาก เนื่องจากขากรรไกรล่างสั้นกว่าปกติ
▪ มีปัญหาในการยิ้ม จะเห็นส่วนของเหงือกเยอะกว่าปกติ
▪ มีปัญหาติดขัดด้านการหายใจและกลืนอาหารลำบาก

MiiN Surgery Korea

#미인 성형 한국

오빠미광고 

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีถูกต้องตามกฎหมาย 

  • https://lin.ee/gF9ylqy
MiiN Surgery Korea
WRITEN BY

MiiN Surgery Korea

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Oppa Me Global

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *