วิธีสมัคร K-ETA “ไปศัลยกรรมที่เกาหลีใต้” โดยไม่ต้องขอวีซ่า

825
วิธีการสมัคร K-ETA เพื่อเข้าประเทศเกาหลีใต้

K-ETA คืออะไร มาทำความรู้จักกันก่อน?

ตามที่ได้มีประกาศจาก 1 เมษายน 2565 ประเทศไทยสามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้แล้ว โดยต้องสมัครหรือลงทะเบียน Korea Electronic Travel Authorization ซึ่งเป็นระบบให้กรมการตรวจคนเข้าเมืองทำการตรวจสอบ และดำเนินการอนุมัติให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปยังประเทศเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลา 2 ปี (ระยะพำนักในเกาหลีครั้งละไม่เกิน 90 วัน) เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วเราก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลในใบ Arrival card เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลีใต้อีก เรียกได้ว่าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้อย่างสบายใจ

วิธีการขอ K-ETA
1.เตรียมเอกสารให้ครบ Passport เอกสารจองโรงแรม เบอร์โทรโรงแรม ภาพถ่ายหน้าตรงขนาดไม่เกิน 100kb และไม่ใหญ่กว่า 700*700 พิกเซล ไม่สวมหน้ากาก/หมวก/แว่น วัตถุประสงค์การเดินทาง  และที่สำคัญ “ยังไม่ต้องจองตั๋วเครื่องบิน”
2.สมัครที่เว็บไซต์ www.k-eta.go.kr หรือ โมบายแอพพลิเคชั่น อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเที่ยวบินที่จะเดินทางไปเกาหลี หรือแนะนำให้สมัครก่อนบิน 5 วันทำการผลการอนุญาตในการเข้าประเทศเกาหลี
3.ชำระค่าธรรมเนียม 10,300 วอน หรือประมาณ 330 บาท ซึ่งการสมัคร K-ETA นอกจากสมัครให้ตัวเองได้แล้ว ยังสามารถสมัครให้คนอื่นได้สูงสุดถึง 30 คน และจ่ายค่าธรรมเนียมพร้อมกันในครั้งเดียวได้อีกด้วย
4.รอรับผลการอนุญาตในการเข้าประเทศเกาหลีภายใน 24 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 5 วันทำการ
5.หากผลอนุมัติแล้ว ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้เลย

สำหรับลูกค้าที่ต้องการบินไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีก็สามารถยื่นขอผ่านระบบ K-ETA ได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.เตรียมเอกสารพื้นฐานทั้งหมด และขอเอกสารยืนยันการจองผ่าตัดจากโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้ (สามารถขอจากที่ปรึกษาศัลยกรรมที่ผ่านการรับรองจาก Oppa Me Global ได้เลย)
2.เข้าไปสมัครที่เว็บไซต์ www.k-eta.go.kr หรือ โมบายแอพพลิเคชั่น และแนบเอกสารใบจองการผ่าตัดศัลยกรรมเกาหลี พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์การไปทำศัลยกรรมที่เกาหลี ชื่อโรงพยาบาล และเบอร์โทรโรงพยาบาล
3.รอรับผลทางอีเมลล์ หากอนุมัติแล้วสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ทันที
ขอแนะนำ: ให้จองคิวผ่าตัดล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป เนื่องจากมีผลต่อการขอยกเลิกมัดจำโปรโมชั่น หากกรณีไม่ผ่านการอนุมัติจากระบบ K-ETA

วิดีโอสอนขั้นตอนการสมัคร K-ETA

How to apply for K-ETA(Korea Electronic Travel Authorization) Full information

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *