เปิดลงทะเบียน โครงการศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้ 4 คืน 5 วัน

4918

โครงการศึกษาดูงานจัดขึ้นเพื่อให้ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาล 5-6 แห่งในเครือ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆและทำความรู้จักกับศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อสามารถให้คำปรึกษาแนะนำคนไข้ได้อย่างถูกต้องเชี่ยวชาญ และที่สำคัญการศึกษาดูงานมีการสนับสนุนการถ่ายทำวิดีโอ เพื่อโปรโมทแบรนด์ของท่านผู้เข้าร่วม มีทีมถ่ายภาพหรือวิดีโอสั้นเพื่อโปรโมท ทำ Content แต่ละโรงพยาบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมัยเก่าและสมัยใหม่ ค้นหาร้านดัง สถานที่ยอดนิยม

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 95,000 บาท  (สมาชิกลดเหลือ 65,000 บาท)

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / น้ำหนักกระเป๋า / อาหารบนเครื่องบิน
 • ค่าโรงแรม 4 คืน 5 วัน
 • ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทางที่ประเทศเกาหลี
 • ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ
 • ค่าถ่ายภาพ (สนับสนุนฟรีโดย Oppa Me)
 • ค่าเดินทางท่องเที่ยว 3-4 แห่ง พร้อมบริการชุดวัฒนธรรมเกาหลีและเข้าชมพระราชวังฟรี
 • ค่า Exclusive Dinner ที่โรงแรมกับนักธุรกิจและคุณหมอ ประเทศเกาหลีใต้

โปรแกรมการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้

Day1 

 • TG656 : BKK (สวุรรณภมิ) – ICN (อินชอน) 23.30 – 06.55+1
 • ขั้นตอน RT PCR ที่เกาหลี ใช้ระยะเวลา 3-5 ชม.
 • มื้อเที่ยง Set Box ข้าวกลางวัน
 • พระราชวงัเคียงบก
 • หมู่บ้านบุกชนฮันอก
 • Seoul tower
 • ทานอาหารเย็น
 • โรงแรม/ที่พักย่านเมียงดง
 • ปล่อยช้อปปิ้งอิสระที่ตลาดเมียงดง

Day2

 • ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล (1)
 • ทานข้าวกลางวัน
 • ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล (2) 
 • Dinner กับคุณหมอ
 • โรงแรม/ที่พัก 


Day3 

 • ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล (3)
 • ทานข้าวกลางวัน 
 • ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล (4)
 • ทานอาหารเย็น
 • ฮงแด
 • โรงแรม/ที่พัก


Day4

 •  ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล (5)
 • ทานข้าวกลางวัน
 • ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล (6)
 • ทานอาหารเย็น
 • itaewon
 • โรงแรม/ที่พัก


Day5

 • เดินทางกลับ
 • TG657  ICN (อินชอน) – BKK (สวุรรณภูมิ)  10.20 – 14.10

จำนวนรองรับ 36 ท่าน รวมผู้ติดตาม (การดูงานที่โรงพยาบาลจะถูกแบ่งออกเป็น 18 ท่าน/โรงพยาบาล)

 • จองสิทธิ์ตั้งแต่ 6 เมษายน 2022 – 30 เมษายนนี้ หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม หากสิทธิ์เต็มก่อนจะปิดรับสมัครทันที
 • ค่าจองสิทธิ์ชำระเต็มจำนวน
 • กรณีมีใบ Certificate ใดก็ได้ของ Academy จะได้รับ Offer จำนวน 10,000 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดได้
 • จองได้ที่ Line @oppame.global หรือคลิกที่นี่ Chat Now

การเดินทาง

 • 21-26 มิถุนายน 2022
 • เงื่อนไขการเดินเมื่อครบจำนวน 36 ท่านเท่านั้นหากสมาชิกไม่ครบจำนวนอาจจะต้องเลื่อนการเดินทางออกไป

คำแนะนำ: ให้จองสิทธิ์ก่อนสิทธิ์เต็ม ไม่มีการเพิ่มโควต้าทุกกรณี เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนการเข้าศึกษาดูงานและทีมถ่ายภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *