แนะนำข้อดีการเสริมจมูกแบบ Open

2904

ข้อดีและข้อเสียของการเสริมจมูกแบบ Open

ข้อดี

  • สามารถผ่าตัดแก้ไขรูปร่างจมูกได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์กว่า เนื่องจากสามารถเห็นโครงสร้างภายในได้ดีกว่า
  • สามารถตกแต่งปลายจมูกโดยการใช้กระดูกอ่อนหรือเนื้อเยื่อสังเคราะห์ เพื่อให้จมูกสวย เนียนเป็นธรรมชาติ ป้องกันไม่ให้ผิวหนังบางหรือทะลุในอนาคตได้ดีกว่า
  • โอกาสที่จมูกจะเบี้ยวหรือเอียงน้อยกว่า

ข้อเสีย

  • มีแผลเป็นที่บริเวณฐานจมูก
  • พักฟื้นนานกว่า
  • เป็นการผ่าตัดที่ทําได้ยากกว่า (เพราะรายละเอียดมากกว่า) ใช้เวลาผ่าตัดนานกว่าการเสริมจมูกแบบปิด
  • การผ่าตัดในบางครั้งต้องใช้การดมยาสลบด้วย
  • ราคาสูงกว่าการเสริมจมูกแบบปิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *