การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน ไอดี

578

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน ที่โรงพยาบาลไอดี

ทางโรงพยาบาลไอดีเป็นผู้ริเริ่มของการศัลยกรรม การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน ที่ประเทศเกาหลีใต้ที่ยังไม่มีการจัดฟันก่อนการผ่าตัดขากรรไกร ซึ่งการผ่าตัดที่โรงพยาบาลไอดีคนไข้จะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกหลังจากการผ่าตัดอย่างรวดเร็ว โดยทางโรงพยาบาลไอดีจะมีทีมศัลยกรรมแพทย์ที่เชียวชาญเฉพาะด้านในการเข้ามาดูและทำการผ่าตัดใหกับคนไข้เพื่อผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุด การผ่าตัดขากรรไกร เป็นวิธีการรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า แก้ไขปัญหาการสบฟันผิดปกติ ที่ส่งผลต่อการรักประทานอาหาร การเคี้ยว และการพูดที่ลำบาก รวมถึงทำให้ใบหน้าสมส่วน และสวยงามมากขึ้น

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน คืออะไร?

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน คือ การผ่าตัดขากรรไกรบนกับขากรรไกรล่าง เป็นการรักษาโดยตรงของตำแหน่งของขากรรไกร เช่น คางงองุ้ม การไม่สมดุลของกระดูกใบหน้า ซึ่งในการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟันจะมีประสิทธิภาพในการแก้ไขรูปลกษณ์ภายนอกได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็น ความไม่สมดุลของใบหน้าอย่างผิดปกติกับการมีใบหน้ายาว

ข้อดีของ การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน ที่โรงพยาบาลไอดี

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟันที่โรงพยาบาลไอดีนั้น จะไม่มีการการจัดฟันก่อนการผ่าตัดแต่เป็นการผ่าตัดที่ทำการลดระยะการพักฟื้นให้เหลือเพียง 1 ปี 6 เดือนเท่านั้น การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟันกับทางโรงพยาบาลไอดีคนไข้จะได้รับการผ่าตัดที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างระเอียด และมั่นใจในความปลอดภัยจากชื่อเสียงของทางไอดีเอง โดยจะมีทีมศัลยกรรมแพทย์ที่เชียวชาญเฉพาะด้านดูและและทำการออกแบบโมเดลใหเคนไข้เคสต่อเคส เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ความแตกต่างระหว่างวิธีการผ่าตัดก่อน VS การผ่าตัดขากรรไกรทั่วไป

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน คือ การผ่าตัดขากรรไกรก่อนที่แยกออกมาจากวิธีการผ่าตัดขากรรไกรแบบปกติที่จะต้องทำการจัดฟันก่อนการผ่าตัด โดยการจัดลำดับวิธีการผ่าตัดกับการจัดฟัน เช่น จัดฟันก่อนการผ่าตัดคือการผ่าตัดขากรรไกรแบบปกติ และการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟันจึงเรียกว่า “การผ่าตัดขากรรไกรก่อน”

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน

เทคนิคการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟันที่โรงพยาบาลไอดี

  • Set up modeling
  • ทำการวางแผนผ่าตัดร่วมกันของทีมศัลยกรรมแพทย์
  • วิธีการตัดขากรรไกรบนและล่างบางส่วนที่ใช้ MSS
  • พลังในการจัดฟันที่เป็นการใช้ SAS
  • ใช้เครื่อง 3D-CT มีความปลอดภัยอย่างไม่มีความผิดพลาด

ข้อดีของการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน

  1. ไม่ต้องเตรียมตัวไม่จำเป็นต้องจัดฟันก่อนการผ่าตัด สามารถแก้ไขได้โดยตรง
  2. ระยะเวลาในการรักษาของการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟันมีระยะการรักษาที่สั้นลง เพราะไม่จำเป็นต้องมีการจัดฟันมาก่อน จึงทำให้สามารถลดระยะการรักษาได้
  3. การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟันนั้นมีความมั่นคงโดยปราศจากการเคลื่อนที่ของฟัน ซึ่งคนไข้ไม่ต้องกังวลเรื่องการคางงองุ้ม
QA Korea Surgery
WRITEN BY

QA Korea Surgery

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Oppa Me Global

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *