การผ่าตัดขากรรไกรงานแก้ไข

675

การผ่าตัดขากรรไกรงานแก้ไข คือ วิธีการรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า แก้ไขปัญหาการสบฟันผิดปกติที่ส่งผลต่อการเคี้ยว และการพูดที่ลำบาก รวมถึงทำให้ใบหน้าสมส่วน และสวยงามมากขึ้น แต่เมื่อทำการผ่าตัดไปแล้วมีความผิดผลาด การผ่าตัดแก้เป็นการรักษาที่ดีที่สุดซึ่งการผ่าตัดขากรรไกรงานแก้ไขของทางโรงพยาบาลไอดีนั้นมีทีมศัลยกรรมแพทย์ที่เชียวชาญเฉาะด้านในการดูแลผ่าตัดให้แก่คนไข้

กรณีที่ต้องทำ การผ่าตัดขากรรไกรงานแก้ไข

การผ่าตัดขากรรไกรงานแก้ไข

กรณีการวินิจฉัยที่ผิดพลาด ต้องทำการผ่าตัดขากรรไกร และต้องเข้ารับการผ่าตัดชนิดอื่น ๆ ด้วย ซึ่งมีกรณีดังนี้

 • กรณีคางงองุ้มสมมาตรของใบหน้าจะต้องทำการผ่าตัด โดยวิธีการผ่าตัดขากรรไกรและรับการผ่าตัดกระดูกโครงหน้าทำให้ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน
 • กรณีที่มีคางงองุ้มหรือคางหลุบ และมีอาการปากยื่น ต้องเข้ารับการผ่าตัดลดอาการปากยื่นซึ่งจะทำให้ไม่เห็นผล
 • กรณีที่การวินิจฉัยที่ผิดพลาด จึงเข้ารับการผ่าตัดชนิดอื่นแต่คนไข้ไม่ได้รับผลเป็นที่น่าพึงพอใจ

กรณีการผ่าตัดเกิดความผิดพลาด หลังการผ่าตัดยังคงมีปัญหา หรืออาจมีการเกิดผลข้างเคียงตามมา

 • กรณีหลังผ่าตัดขากรรไกรแล้วยังคงเหลือปัญหาของโครงหน้าภายนอก
 • กรณีที่มีการดันขากรรไกรเข้าด้านในมากจนเกินไปจนทำให้ข้างจมูกทั้งสองฝั่งเกิดการบุบลงไป
 • กรณีในการผ่าตัดเกิดการเสียหายของเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อซึ่งทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ ตามมา

การผ่าตัดขากรรไกรงานแก้ไข มีความยากมากขึ้นเพราะอะไร?

 • ข้อจำกัดในการตัดกระดูกขากรรไกร เกิดจากการเคยตัดกระดูกขากรรไกรออกไปแล้วหนึ่งครั้ง ทำให้การตัดให้โครงหน้า และการสบของฟันไม่สบกันค่อนข้างมีความยากในการผ่าตัด
 • จุดยึดกระดูกมีไม่เพียงพอ การเอาหมุดที่ทำการยึดกระดูกที่เคยตัดแล้วออก ซึ่งวการยึดหมุดกลับเข้ากระดูกขากรรไกรอีกครั้งจะทำให้มีเนื้อที่ในการยึดกระดูกไม่เพียงพอ
 • โครงสร้างของกายภาควิทยามีความเบี่ยงเบน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางกายภาควิทยาของโครงสร้างเนื้อเยื่อบนใบหน้าแล้ว เช่น กระดูกใบหน้า, เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ ค่อนข้างมีความยากในการผ่าตัด

Key Points การผ่าตัดขากรรไกรงานแก้ไข ที่โรงพยาบาลไอดี

การผ่าตัดขากรรไกรงานแก้ไข

 1. มีแบบจำลองที่แม่นยำ เมื่อคนไข้เคยผ่านการผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรมาแล้ว ทางไอกีจะทำการวิเคราะห์ความหนาและประมาณของกระดูกที่เหลือ ดูระยะห่างของเส้นประสาทอย่างละเอียดและแม่นยำ
 2. ค้นหาจุดยึดกระดูก และเทคนิคการยึดกระดูก เมื่อคนไข้เคยผ่านการผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรมาแล้ว ทางไอกีจะทำการค้นหาจุดยึดกระดูกใหม่เพื่อปกกันไม่เกิดการหมุนของกระดูกขากรรไกรและทำให้มีความปลอดภัย
 3. ความเชียวชาญในการผ่าตัด เมื่อคนไข้เคยผ่านการผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรมาแล้วจะทำหี้โครงหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปการที่จะแก้จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และประสบการณ์ ซึ่งทางโรงพยาบาลไอดีนั้นมีทีมศัลยกรรมแพทย์ที่เชียวชาญเฉาะด้านในการดูแลผ่าตัดให้แก่คนไข้
QA Korea Surgery
WRITEN BY

QA Korea Surgery

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Oppa Me Global

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *