การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัด ที่โรงพยาบาลไอดี (ID HOSPITAL)

1869

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนคือ?

surgery-first-approach-orthognathic

 

การผ่าตัดขากรรไกรบนกับขากรรไกรล่าง

การรักษาโดยตรงของตำแหน่งและสมรรถภาพของขากรรไกร เช่น คางงองุ้ม, การไม่สมมาตรของกระดูกใบหน้า เป็นต้น

มีประสิทธิภาพในการแก้ไขรูปลกษณ์ภายนอกได้อย่างดีเยี่ยม เช่น ความไม่สมดุลของใบหน้าอย่างผิดปกติ กับการมีใบหน้ายาว เป็นต้น

“การผ่าตัดขากรรไกรก่อน idนั้น ไม่มีการจัดฟันก่อนการผ่าตัด เป็นการผ่าตัดที่ลดระยะการพักฟื้นเหลือเพียง 1 ปี 6 เดือนเท่านั้น”

ความแตกต่างระหว่างวิธีการผ่าตัดก่อนกับการผ่าตัดขากรรไกรทั่วไป

มีผู้คนที่มีความสงสัยว่า “การผ่าตัดขากรรไกรก่อนไม่เหมือนกับการผ่าตัดขากรรไกรทั่วไปหรือไม่?” การผ่าตัดขากรรไกรก่อนคือการผ่าตัดขากรรไกรก่อนนั่นเอง

เป็นคำเรียกที่แยกออกมาจากวิธีการผ่าตัดขากรรไกรแบบปกติที่จะต้องทำการจัดฟันก่อนการผ่าตัดนั่นเอง. ดังนั้นจึงเนการแบ่งลำดับวิธีการผ่าตัดกับการจัดฟัน

เช่น จัดฟันก่อนการผ่าตัดคือการผ่าตัดขากรรไกรแบบปกติ และการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟันจึงเรียกว่า การผ่าตัดก่อนนั่นเอง.

เทคนิคสำคัญที่ทำให้สามารถผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟันได้

surgery-first-approach-orthognathic-set-up-modeling

SET-UP MODELING

surgery-first-approach-orthognathic-inter-department-planning-conference

วางแผนทำการผ่าตัดร่วมกันของศัลยแพทย์

surgery-first-approach-orthognathic-maxillary-and-mandibular-osteotomy-using-mss

วิธีการตัดขากรรไกรบนและล่างบางส่วนที่ใช้ MSS

surgery-first-approach-orthognathic-orthodontic-treatment-effect

พลังในการจัดฟันที่เป็นเลิศโดยการใช้SAS

surgery-first-approach-orthognathic-ensured-safety

ความปลอดภัยอย่างไม่มีความผิดพลาด โดยการใช้เครื่อง 3D-CT

ข้อดีของการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน

การผ่าตัดขากรรไกรก่อน ที่ลดระยะเวลารักษาเหลือเพียง 1 ปี 6 เดือน

traditional-orthognathic-surgery
แหล่งที่มา:https://bit.ly/3kfc28j
  • https://lin.ee/B1ywuIf
Secret Surgery
WRITEN BY

Secret Surgery

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Oppa Me Global

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *