การศัลยกรรมขากรรไกรแบบใส Oseteo Trans (ออสสเตโอเทรน)

775

การศัลยกรรมขากรรไกรแบบใส

การปรับขากรรไกร คือ

 ขากรรไกรแบ่งออกเป็นคางบน (ขากรรไกรบน) และคางล่าง(ขากรรไกรล่าง)

ในการผ่าตัดจะเป็นการปรับแก้ไขในสองส่วน นี่ร่วมกับการจัดฟัน

โดยจะแตกต่างจากการทำโหนกแก้ม กรามซึ่งเป็นการปรับกระดูกพื้นฐานของรูปหน้า

การศัลยกรรมขากรรไกรนั้น จะต้องคำนึกถึงฟันด้วย

ดังนั้นจำเป็นต้องปรึกษาพร้อมกัน ทันตแพทย์เพื่อการจัดฟัน

การศัลยกรรมขากรรไกรแบบใส Oseteo Trans (ออสสเตโอเทรน)

ออสสเตโอเทรนเป็นวัสดุและน็อตที่ผสมระหว่าง  PLLA (พอลิเมอร์ผสม)

และ u-AH(hydroxyapatite) ก่อนหน้านี้ใช้ PLLA (พิลิเมอร์ผสม)อย่างเดียว

ซึ่งข้อเสียคือ ไม่ค่อยทน ดังนั้นจึงนำมาผสมกับ u-AH ซึ่งเป็นส่วนประกอบ

ของกระดูกทำให้ได้วัสดุใหม่ที่ช่วยในการสร้างกระดูก (OsteoConduction)

วัสดุนี้จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ในการให้ไททาเนียม จับยึดกระดูกที่ถูกตัดออกไป

แหล่งที่มา:https://bit.ly/3jn6yrv

  • https://lin.ee/B1ywuIf
Secret Surgery
WRITEN BY

Secret Surgery

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Oppa Me Global

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *