ผ่าตัดแก้ไขตา ID HOSPITAl

2477

ผ่าตัดแก้ไขตา คือ?

มีบางคนรู้สึกไม่พอใจกับการผ่าตัดที่ผิดพลาดอยู่บ่อยๆ ซึ่งทำการผ่าตัดตาสองชั้นแล้ว เช่นกรณี เส้นตาสองชั้นคลายตัว,

เส้นตาสองชั้นมีความไม่เท่ากัน หรือดูไม่เป็นธรรมชาติ เป็นต้น

เหตุผลที่ทำให้อยากทำการแก้ไขตานั้นค่อนข้างหลากหลาย สิ่งสำคัญคือการเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับดารวิเคราะห์ที่แม่นยำ

ของต้นเหตุการผ่าตัดที่ผิดพลาดในการผ่าตัดครั้งที่ 1

เพื่อให้ไม่เกิดการผ่าตัดครั้งที่2ขึ้นอีก โดยเฉพาะการผ่าตัดแกไข ในการผ่าตัดครั้งที่1นั้นเนื้อเยื่อได้รับความเสียหายมาแล้วทำให้การผ่าตัดแก้ไขมีความยากขึ้นไปอีก

สิ่งสำคัญคือการเลือกโรงพยาบาลและศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผ่าตัดศัลยกรรมตาอย่างเพียงพอ

 
revision-raveled-eyelid-surgery

Case.1

ลายเส้นตาสองชั้นหลุด

มีการคลายตัวของเส้นตาสองชั้นและลงด้านล่างขึ้นเรื่อยๆ โดยทั่วไปสามารถแก้ไขอย่างง่ายไดด้วยวิธีไม่กรีด

revision-eyelid-surgery-thin-or-low-eyelids

Case.2

ลายเส้นตาสองชั้นค่อนข้างบางและต่ำ

เมื่อเส้นตาสองชั้นมีความต่ำมากทำให้ดูน่าอึดอัด ในกรณีนี้ปล่อยลายเส้นเล็กนั้นไว้และทำการแก้ไขด้วยการทำลายเส้นตาสองชั้นขึ้นใหม่ด้านบน

revision-eyelid-surgery-thick eyelids-with-scars

Case.3

ลายเส้นตาสองชั้นมีความหนาเกินไปและเห็นรอยแผลเป็นชัดเจน

เกิดขึ้นเนื่องจากทำการดีไซน์ลายเส้นตาสองชั้นใหญ่จนเกินไปหรือมีไขมันบนเปลือกตาที่ค่อนข้างมาก

ในการผ่าตัดแก้ไขนั้นลดความหนาของชั้นตาให้อยู่ในระดับปกติ และทำการกำจัดรอยแผลเป็นและไขมันที่ไม่จำเป็นออก

revision-eyelid-surgery-uneven-eyelids

Case.4

ลายเส้นตาสองชั้นมีความไม่เท่ากัน

เป็นกรณีที่ขนาดของเส้นตาสองชั้นมีความแตกต่างหันหรือเส้นตาสองชั้นข้างหนึ่เกิดการคลายตัว

ในกรณีนี้ทำการแก้ไขชั้นตาทั้งสองข้างให้มีความสมดุลกัน ดีกว่าการทำแค่ข้างเดียว

revision-eyelid-surgery-unnatural-eyelids

Case.5

ลายเส้นตาสองชั้นดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่เข้ากัน

เป็นกรณีที่ไม่มีความผิดปกติของเส้นตาสองชั้นแต่เป็นเส้นตาสองชั้นที่ไม่เข้ากับใบหน้าของคนไข้เอง

จึงทำการผ่าตัดแก้ไขตา เพื่อค้นหาเส้นตาสองชั้นที่ดูเป็นธรรมชาติและเข้ากับตัวคนไข้อย่างสมบูรณ์แบบ

revision-eyelid-surgery-epicanthoplasty-with-scars

Case.6

มีรอยแผลตรงหัวตา

ในกรณีที่ศัลยกรรมเปิดหัวตาโดยทั่วไปแล้วเกิดรอยแผลหลงเหลืออยู่ สามารถผ่าตัดแก้ไขฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนปกติได้

ช่วงที่เหมาะสมกับหารผ่าตัดซ้ำ


โดยทั่วไปแล้ว หลังผ่าตัดครั้งที่ 1 ต้องผ่านไปประมาณ 6เดือน จึงจะสามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างถุกต้องแม่นยำ เพราะฉะนั้นแนะนำให้ทำการผ่าตัดซ้ำหลังจากผ่านไปประมาณ 6 เดือน

รอยแผลมีความนิ่มและไม่แข็ง เมือ่บริเวณบาดแผลไม่มีรอยแดง จึงสามารถทำการผ่าตัดซ้ำได้

ในกรณีที่เกิดอาการอักเสบ สามารถทำการผ่าตัดซ้ำได้หลังจากอาการอักเสบหายสนิทดี

มีกรณีที่ต้องติดตามผลมากกว่า 1 ปี จึงสามารถทำการผ่าตัดซ้ำได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกัน

ลักษณะพิเศษของการผ่าตัดแก้ไขตาคือ

ก่อนผ่าตัด

การวิเคราะห์ต้นเหตุความผิดพลาดของการผ่าตัดครั้งที่ 1!

เพื่อผลลัพท์ในการผ่าตัดให้ประสบความสำเร็จสูงสุดนั้น ทำการวิเคราะห์และวินิจฉัยต้นเหตุการผิดพลาดในการผ่าตัดครั้งแรก

ปรึกษาอย่างเพียงพอกับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมพลาสติก

กำหนดวิธีผ่าตัดโดยการตรวจวินิจฉัยตาอย่างละเอียด!

ทำการวัดปริมาณที่ใช้ได้ของผิว

ทำการวัดแรงกล้ามเนื้อตาบน

ทำการวัดความหนาของเปลือกตา

ตรวจอาการขนตาทิ่มตาหรือไม่

ตรวจอาการรอยแผลกับการสมานของแผลของเส้นตาสองชั้นมาตรฐาน

วัดเนื้อที่แนวตั้งของดวงตาหลังจากการลืมตา

วัดปริมาณไขมันในขณะหลับตา

วัดความหนาของเส้นเอ็นรอบดวงตา

ยังมีการตรวจวินัฉัยอีกหลายขั้นตอนนอกจากที่กล่าวมา ทำการวิเคราะห์ปัญหาของสภาพในปปัจจุบันให้แน่ชัด
หลังจากนั้นจึงจะทำการวางแผนการผ่าตัดให้เหมาะสม

หลังผ่าตัด

วางแผนการผ่าตัดด้วยศัลยแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกที่มีความเชี่ยวชาญในการศัลยกรรมตา!

ศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลไอดีที่วางแผนการผ่าตัดคือ

01 ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการดีไซน์ดวงตา แต่ยังมีความรู้ด้านกายภาควิทยาอย่างเพียงพอ!

หลังจากทำการผ่าตัดครั้งที่1 และนีความต้องการผ่าตัดซ้ำ อาจเป็นเพราะเกิดจากการดีไซน์ตาที่มีความผิดพลาดในการผ่าตัดครั้งที่ 1

กับการมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาควิทยาอย่างไม่ปกตินั่นเอง
การเข้ารับการผ่าตัดจากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมพลาสติกที่มีความรู้ด้านกายภาควิทยา
โดยละเอียดกัยความสามารถในการดีไซน์เกี่ยวกับตาที่ต้องทำการผ่าตัดซ้ำ เป็นวิธีที่ป้องกันการเกิดการผ่าตัดซ้ำรอบที่2ได้

02 มีเทคนิคที่ชำนาญกับความสุนทรีย์ด้านความงามอย่างเป็นเลิศ!

มีประสบการณ์ในการศัลยกรรมตาจำนวนมาก พบเครสการผ่าตัดที่หลากหลาย ไม่เพียงสามารถวิเคราะห์ตำแหน่งกล้ามเนื้อเส้นประสาทได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพียงเท่านั้น

แต่ยังสามารถเสนอวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมให้แก่คนไข้ได้ ดำเนินการผ่าตัดด้วยความสุนทรีย์ด้านความงามให้มีการประสบความสำเร็จสูงสุด

03 ทำการผ่าตัดโดยการผ่าอย่างมีขอบเขตในบริเวณที่ผ่าตัด

อาจจะมีความเสียหายของเนื้อเยื่อโดยการผ่าครั้งหนึงหรือหลายครั้งในการผ่าตัดครั้งที่ 1อยู่แล้วก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นในการผ่าตัดซ้ำเพื่อรักษาสภาพเดิมของเนื้อเยื่อ

จึงต้องทำการผ่าตัดโดยการผ่าอย่างมีขอบเขต และการผ่าอย่างมีขอบเขตทำให้เกิดบาดแผลน้อยลงและข้อดีคือการฟื้นตัวที่รวดเร็วนั่นเอง
แหล่งข้อมูล:https://bit.ly/3ET1S6K
  • https://lin.ee/B1ywuIf
  • https://bit.ly/3KtoHz4
Secret Surgery
WRITEN BY

Secret Surgery

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Oppa Me Global

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *