วิธีการผ่าตัด มินิวีไลน์ ที่ ID HOSPITAL

819

วิธีการผ่าตัด มินิวีไลน์

Step 1

mini-vline-surgery-surgical-method

ตัดกระดูกคางเป็นรูปตัว T โดยที่ไม่กระทบกับเส้นประสาท

Step 2

mini-vline-surgery-surgical-step

นากระดูกที่ถูกตัดออกจากกระดูกคาง

Step 3

mini-vline-surgery-surgical-process

ทาการประกบกระดูกทั้งสองข้าง

Step 4

mini-vline-surgery-surgical-way

ทาการตัดกระดูกที่ยื่นออกที่กรามล่างทั้งสองข้าง

Step 5

mini-vline-surgery-surgical-technique

ทำการรวมกระดูกเข้าหากันและยึดด้วยหมุด

การผ่าตัดมินิวีไลน์ในแบบต่างๆ

กรณีคางกว้างและเป็นรูปตัว U

mini-vline-surgery-wide-chin

ทาปลายคางให้ยาวเล็กน้อยเพื่อทาให้คางดูเรียวขึ้น

mini-vline-surgery-wide-bone-chin

กรณีมีปลายคางยาว

mini-vline-surgery-long-chin

นากระดูกด้านบนและตรงกลางออกเพื่อให้คางสั้นลง

mini-vline-surgery-long-bone-chin

กรณีปลายคางยื่นออกมาด้านหน้าเล็กน้อย

mini-vline-surgery-protruding-chin

ทำการต่อปลายคางให้ยาวขึ้น ทำให้เรียวมากยิ่งขึ้น

mini-vline-surgery-protruding-bone-chin

กรณีกรอบคางทั้งสองข้างไม่เหมือนกัน

mini-vline-surgery-asymmetry-chin

ทำการแก้ไขความไม่สมมาตรโดยทันที ทำให้เรียวมากยิ่งขึ้น

mini-vline-surgery-asymmetry-bone-chin

กรณีปลายคางสั้นมากหรือคางหลุบ

mini-vline-surgery-short-chin

ทำการดันกระดูกปลายคางไปด้านหลัง ทำใก้เรียวมากยิ่งขึ้น

mini-vline-surgery-short-bone-chin

แหล่งที่มา:https://bit.ly/37CjwPS

  • https://lin.ee/B1ywuIf
  • https://bit.ly/3KtoHz4
Secret Surgery
WRITEN BY

Secret Surgery

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Oppa Me Global

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *