ID HOSPITAl ศัลยกรรมจมูกแมช แบบสูงและนิ่ม

3866

ศัลยกรรมจมูกแมช แบบสูงและนิ่มคือ?

ในการทำศัลยกรรมจมูกมีการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกในการยืดปลายจมูกให้มีความแข็งแรง แต่หลังการผ่าตัดสัมผัสดูอาจจะรู้สึกแข็ง

และยังอาจไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกัน

เฉพาะที่ไอดีมีการใช้ แมช กระดูกอ่อนวัสดุใหม่

ที่มีการใช้เหมือนกับการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกในการยกจมูกให้สูงขึ้นและเป็นตัวดามจมูกที่มีความแข็งแรงอย่างสมบรูณ์ 

ในกรณีนี้ไม่มีการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกร่วม จึงทำให้ปลายจมูกไม่แข็ง

และเป็นปลายจมูกที่เคลื่อนที่ได้อย่างเป็นธรรมชาติสามารถทำจมูกหมูได้คือข้อดีของการทำศัลยกรรมชนิดนี้

วิธีการศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม เฉพาะที่ไอดี

ด้วยความชำนาญเฉพาะที่ไอดี ที่พัฒนาคิดค้นและวิจัย แมช กระดูกอ่อน วัสดุชนิดใหม่ มาเป็นเวลานาน

ดามอย่างแข็งแรง ปลายจมูกที่ไม่แข็งและนิ่ม
ด้วยการศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม อย่างสมบูรณ์แบบ

ศัลยกรรมจมูกแมช แบบสูงและนิ่ม

soft-mesh-rhinoplasty-surgery-method-only-at-id

ก่อนการผ่าตัด

จมูกที่แบนและเตี้ย

สันจมูก

ทำการใช้ตัวซิลิโคนที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะตามลักษณะจมูกของคนไข้แต่ละบุคคล

ปลายจมูก

สร้างตัวหนุนด้วยแมชกระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วยกระดูกอ่อนหลังใบหู

soft-mesh-rhinoplasty-immediately-after-surgery

หลังการผ่าตัด

ศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม

สันจมูก

ทำการใช้ซิลิโคน ที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะ ตามลักษณะจมูกของคนไข้

ปลายจมูก

สร้างตัวหนุนด้วยแมช กระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วย กระดูกอ่อนหลังใบหู

soft-mesh-rhinoplasty-one-year-after-surgery

หลังผ่าตัด 1ปี

กำลังทำการรวมตัวกับเนื้อเยื่อ อย่างเป็นธรรมชาติ

สันจมูก

ทำการใช้ซิลิโคน ที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะ ตามลักษณะจมูกของคนไข้

ปลายจมูก

สร้างตัวหนุนด้วยแมช กระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วย กระดูกอ่อนหลังใบหู

soft-mesh-rhinoplasty-two-year-after-surgery

หลังผ่าตัดมากกว่า 2ปีขึ้นไป

ทำการรวมตัวและยึดติดกับเนื้อเยื่อเป็นที่สำเร็จ

สันจมูก

ทำการใช้ซิลิโคนที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะ ตามลักษณะจมูกของคนไข้ในแต่ละบุคคล

ปลายจมูก

สร้างตัวหนุนด้วยแมชกระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วยกระดูกอ่อนหลังใบหู

โดยทั่วไปใช้กระดูกอ่อน ของตัวเองที่ปลายจมูก

กระดูกอ่อนหลังใบหู

soft-mesh-rhinoplasty-ear-cartilage

ข้อดี

1. สร้างปลายจมูกให้ดูเป็นธรรมชาติในบริเวณที่บุ๋มลงสู่ทรงกลมมน
2. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเป็นตัวรองรับของปลายจมูกได้


ข้อเสีย

1. มีความยากในการทำให้ปลายจมูกสูง
2. ปลายจมูกมีโอกาสต่ำลงได้

กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูก

soft-mesh-rhinoplasty-benefits

ข้อดี

1. ดีต่อการใช้เป็นเสาตัวหนุนจมูก
2. มีปริมาณมากกว่ากระดูกอ่อนหลังใบหู และหลังการผ่าตัดมีการหดตัวที่น้อยมาก


ข้อเสีย

1. หลังการผ่าตัด เมื่อสัมผัส อาจให้ความรู้สึกแข็งได้

กระดูกอ่อนหลังใบหูนั้น สามารถให้ผลเหมือนกับ การใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกได้หรือไม่?

กระดูกอ่อนหลังใบหู + แมช กระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่

ตัวค้ำทำการยึดเกาะอย่างมั่นคงของปลายจมูก เหมือนกับการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูก ทั้งสูงและนุ่มอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อสัมผัส

soft-mesh-rhinoplasty-new-material-cartilage-mesh

กระตุ้นการเติบโตของเนื้อเยื่อจมูก

เป็นส่วนประกอบที่มีส่วนแยกมาจากสิ่งมีชีวิตที่รับรองโดย FDA เมื่อทำการผ่าตัดการใช้กระดูกอ่อนหลังใบหู มีการเพิ่มเซลล์กับการกระตุ้นการแบ่งเซลล์และการฟื้นฟูเซลล์

และยังชักจูงให้เกิดการผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถเสริมปลายจมูกให้สูงและมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ปลอดภัยด้วยส่วนประกอบที่สลายได้

ทำการสลายไปภายใน 1-2 ปี จึงทำให้กลายเป็ยกระดูกอ่อนของตัวเอง มีประสิทธิผลกึ่งถาวร ในระหว่างนั้นมีการสร้างการเกาะติดอย่างมั่นคง จึงไม่ทำให้ความสูงหรือตำแหน่งของปลายจมูกเปลี่ยนแปลงหรือต่ำลงอย่างแน่นอน

ข้อดีของศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม

Point 01

บิดจมูกได้อย่างเป็นธรรมชาติ ศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม

จมูกที่สามารถบิดไปมาได้(จมูกหมู) ไม่เหมือนทำศัลยกรรมมา
ในกรณีที่ใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกที่อยู่ด้านในจมูกในการดามจมูกนั้น ทำให้ปลายจมูกแข็งและไม่สามารถบิดจมูกไปมาได้ จึงทำให้เวลาสัมผัสรู้สึกแปลกไป

สร้างปลายจมูกให้สูงขึ้นด้วยการใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูกับแมชกระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่


ไม่ใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกจึงสามารถเคลื่อนไหวจมูกได้อย่างเป็นธรรมชาติ


ปลายจมูกไม่แข็งกระด้างจึงดูไม่เหมือนทำศัลยกรรมมา

Point 02

ปลายจมูกที่ไม่งุ้มลง ศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม

ด้วยการเชื่อมต่อกับตัวซิลิโคนอย่างแม่นยำ จึงไม่ทำให้ปลายจมูกต่ำลง ไม่เห็นร่องที่ดั้งจมูก

เมื่อมีการใช้วัสดุที่สันจมูกและปลายจมูกที่แตกต่างกันและทำการเชื่อมต่อที่ไม่แม่นยำ

อาจจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างตัวซิลิโคนกับกระดูกอ่อนหลังใบหูขึ้นได้.

ในกรณีนี้เมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้เกิดสันจมูกลดต่ำลงหรือเกิดให้เห็นร่องตรงดั้งจมูกได้

จึงทำให้มีโอกาสเกิดอาการอักเสบเนื่องจากการเกิดช่องว่างในจมูกได้สูงขึ้น.

ทำการเชื่อมต่อไปจนถึงกระดูกอ่อนหลังใบหูด้วยซิลิโคนที่ทำการเหลาอย่างยาวและบาง


ไม่มีช่องว่างระหว่างสันจมูกกับซิลิโคนปลายจมูก จึงไม่ทำให้เกิดอาการอักเสบ


เกิดการเกาะติดอย่างมั่นคงของแมชกระดูกอ่อนวัสดุชินิใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นตัวหนุนปลายจมูก จึงสามารถคงปายจมูกให้สูงตลอดไปได้

Point 03

ฟื้นตัวจากอาการบวมอย่างรวดเร็ว ศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม

ด้วยเวลาการผ่าตัดที่สั้น อาการบวมและรอยช้ำที่น้อยลง ระยะฟื้นตัวที่รวดเร็วขึ้น

เมื่อใช้เวลาในการผ่าตัดที่นาน อาจทำให้เกิดการเสียเลือดที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุให้อาการบวมและรอยช้ำเพิ่มมากขึ้น

หรือถ้าหากบริเวณที่ทำการผ่าตัดโดนอากาศเป็นเวลานาน มีโอกาศเกิดอาการอักเสบสูงขึ้นอีกด้วย

ด้วยการรกรีดที่บางและการเย็บที่เล็กปราณีต ทำให้เกิดรอยแผลจากการเย็บน้อยลง


ด้วยระยะเวลาการผ่าตัดที่สั้น ทำให้การเสียเลือดน้อยลงและแทบไม่มีอาการบวมหรือรอยช้ำ


ด้วยการฟื้นตัวที่รวดเร็ว ทำให้ไม่เหมือนทำศัลยกรรมมา และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

แหล่งที่มา:https://bit.ly/3vlKuVa

  • https://lin.ee/B1ywuIf
Secret Surgery
WRITEN BY

Secret Surgery

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Oppa Me Global

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *